Saar Magazine op papier een blijvertje

Saar Magazine in print

Snippet Media gaat in 2019 Saar Magazine vier keer uitbrengen in print. De van oorsprong online titel is op verzoek van de lezers in 2017 voor het eerst in print verschenen. Met crowdfunding van de lezers is het eerste nummer verschenen, een try out. Dat bleek een succes. In 2018 verschenen er drie edities en in 2019 staan er nu vier gepland.

In 2018 groeide de oplage gestaag en volstrekt tegen de stroom in naar bijna 20.000 exemplaren per editie, zo blijkt uit de cijfers. “Er zijn weinig nieuwe titels die zo’n stijgende lijn laten zien,” zegt Aldipress. “We zijn totaal overvallen door dit succes,” zegt Barbara van Erp, oprichter van Snippet Media. “Ik had nooit gedacht dat er uit onze online uitgeverij weer een print titel zou komen. Maar ik ga nu niet juichen en een businessplan maken van vijf jaar dat uitgaat van constante groei, daarvoor is de printwereld te lastig op het moment. We doen het een jaar en dan zien we wel weer.”

Een vijver vol

Het afgelopen zomernummer van Saar Magazine heeft bijna 9500 exemplaren verkocht via de losse verkoop, daar bovenop heeft Saar nog eens zo’n 10.000 rechtstreeks verkocht, via abonnement en de eigen webshop. “Met een fanbase van 200.000 vrouwen online hebben we een heel leuke vijver van vrouwen van 45-60 jaar die het blad rechtstreeks op voorinschrijving kopen.”

De ontwikkeling van de printambitie

Over het ontstaan van Saar vertelt Barbara van Erp: “Sinds Saarmagzine.nl – met als motto: 50+ maar nog lang niet dood – in september 2016 live ging, ging de telefoon bij de redactie bijna dagelijks. Het waren de lezers van het online magazine die wilden weten waar het fysieke magazine te koop was: “Hallo, met Marjolein de Groot. Ik sta hier bij de AKO in Roosendaal, en ik zie ‘m nergens liggen.” Een half jaar lang hebben we als redactie geantwoord dat het papieren magazine niet bestaat, totdat we besloten: als er zoveel vraag naar is, dan moeten de lezers eerst gaan betalen.”

In de keuken van een collega

Van Erp en haar collega en mede-oprichter van Snippet Media, Femke Sterken, vroegen een collega om covermodel te zijn. In haar keuken werd er gefotografeerd, een cover werd snel in elkaar gemaakt met de onderwerpen die ze in het blad wilden gaan zetten. “We hebben de cover op Saarmagzine.nl geplaatst, een Facebookcampagne aangezet en daarna zijn we met vakantie gegaan. Tot onze grote verbazing zagen we in september 2017 dat bijna 9.000 vrouwen geld hadden overgemaakt. Dat was ons startkapitaal. Toen zijn we als een bezetene het magazine gaan maken. Op 14 november 2017 verscheen het eerste nummer. Uiteindelijk hebben we rechtstreeks bijna 15.000 losse exemplaren verkocht en nog eens 4750 edities via Aldipress. Ook op de advertentiemarkt was het try out nummer een groot succes.”

Geen traditionele redactiestructuur

Het eerste nummer was zo’n hit dat er bij Snippet Media werd besloten om er in 2018 nog eens te drie maken. Het winternummer verschijnt op 27 november aanstaande. Saar verschijnt in 2019 op 16 april, 2 juli, 1 oktober en 3 december. Saar heeft een totaal andere redactiestructuur dan alle andere bladen: er is geen traditionele redactiestructuur van uitgever-hoofdredacteur-chef redactie-eindredacteur. Van Erp: “Iedereen doet waar hij op dat moment het beste in is en tijd voor heeft. Het eerste nummer heb ik zelf grotendeels gemaakt, het laatste en komende nummer wordt voor een groot deel door Femke Sterken gemaakt. De redactie bestaande uit Els Rozenbroek (ex-eindredacteur van LINDA.), Juliette Berkhout en Miriam Mars is de grote constante.”

Dosis humor

Snippet Media heeft nog meer titels, onder andere Me-to-We voor jonge ouders (250.000 unieke bezoekers per maand), Mynd.nu voor je dagelijkse dosis psyche en tishiergeenhotel.nl voor ouders met pubers in huis (100.000 unieke bezoekers per maand). Op basis van dit laatste concept verschijnt binnenkort een boek met dezelfde titel, uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar en geschreven door de beide ‘hoofdredacteuren’, Saskia Smith en Martine de Vente. Daarnaast heeft de uitgever onlangs Snippet Concepts opgericht, een content marketingbureau. “We hebben een heel aparte tone of voice, die gezocht wordt door veel adverteerders: menselijk, superherkenbaar en met een flinke dosis humor. Wij zeggen gewoon hoe het is, zonder dat laagje vernis dat je vaak ziet”, besluit Barbara van Erp.

0 replies on “Saar Magazine op papier een blijvertje”