Data analyse online en social media

data analyse redactie online en social media
Voor steeds meer redacties is inzicht in de resultaten van online en social media publishing belangrijk. Niet alleen voor de eigen redactievoering, maar ook voor rapportage richting uitgever en adverteerders. De vraag: ‘wanneer is content succesvol?’ is nog nooit zo relevant geweest.

Hoe krijg je als redactie een goed inzicht in analyses, wie houdt ze bij en hoe gebruik je de data om het redactieproces beter aan te passen aan het gedrag van gebruikers? Dat zijn relevante vragen die steeds vaker gesteld worden op redacties. Toch vinden maar weinig media de tijd en noodzaak om data-analyse te integreren op de redactievloer.

Data-analyse voor content

In principe zou elke redactievergadering moeten starten met data. Wat heeft er deze week (of maand) goed gescoord, en wat niet. En wat had er moeten gebeuren om slecht scorende verhalen beter te maken. Door te kijken naar succes en falen leer je als redactie steeds beter om content af te stemmen op de behoeftes van de doelgroep en de technische mogelijkheden die er zijn voor het vergroten van traffic (denk SEO of social).

Dashboard

Bladendokter heeft samen met The Big Story een dashboard ontwikkeld, speciaal voor redacties. Daarin staan alle resultaten van alle online en sociale kanalen overzichtelijk bij elkaar. Dit dashboard kunnen redacties gebruiken voor hun vergaderingen. Ook is het mogelijk om overzichten te combineren in rapporten voor management, uitgevers en adverteerders.

Advies en doelen

Desgevraagd krijgt de redactie advies hoe ze de analyses moeten interpreteren en welke learnings er uit te halen zijn. Ook kunnen we redacties en uitgevers helpen om aan de analyses de juiste doelen te stellen. Zo kan er strategisch worden gewerkt aan het behalen van vooropgestelde KPI’s, zoals meer volgersgroei, engagement en bereik.

Meer weten of informatie opvragen?

     

    Op 12 oktober geeft Bladendokter een digitale training over data op de redactie. Inzicht in analyse, het succes van content en data gedreven werkwijze voor redacties.