Meer dan de helft van de jongeren leest geen tijdschriften

Meer dan de helft vn de jongeren (57%) leest geen tijdschriften meer.

Het is een stevige conclusie van de onderzoekers van het jongerenonderzoek 2023. Magazines zijn niet populair onder jongeren. Meer dan de helft van de jongeren (57%) leest geen tijdschriften (meer).

Het Jongerenonderzoek 2023 is uitgegeven door Mediahuis, WayneParkerKent en Mediatest. In de grafieken hieronder zie je het percentage respondenten die aangeeft geen tijdschrift te lezen. Dit percentage is 57% in 2023. Dat is ongeveer gelijk aan de cijfers van het jaar daarvoor. Maar aanzienlijk meer dan de 39% uit 2020 en de 27,6% uit 2019. Je ziet dus dat de hoeveelheid jongeren die geen print leest stijgt, maar dat dit cijfer lijkt te stabiliseren. Opvallend is dat meer mannen print verlaten dan vrouwen.

Meer dan de helft van de jongeren leest geen tijdschriften (meer). Cijfers 2019-2023.

34% van jongeren leest weleens een gedrukt tijdschrift

Ongeveer een derde van de jongeren nog wel eens een gedrukt tijdschrift. Ook dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. In 2019 las 65% van jongere nog wel eens een magazine. In 2020 was dat 52%. In 2022 daalde dit percentage naar 35% en in 2023 leest 34% van jongeren wel eens print. Vrouwen lezen meer tijdschriften dan mannen. En hoe ouder de jongeren zijn hoe vaker ze nog een gedrukt blad lezen. Een kwart van de jongeren die wel eens een gedrukt tijdschrift leest, heeft een abonnement. Bijna de helft van deze jongeren koopt nog wel eens los een tijdschrift. Hoe ouder de jongeren zijn hoe vaker ze dit nog wel eens doen. Daarnaast kopen vrouwen in de leeftijdsgroepen 15-21 jaar en 22-28 jaar vaker een los tijdschrift dan mannen in deze leeftijdsgroepen.

34% van jongeren leest nog wel eens een tijdschrift. Cijfers van 2019-2023

Nederlanders kijken liever naar een scherm, dan dat ze lezen

Uit het Jongeren onderzoek blijkt dat jongeren liever naar hun scherm kijken, dan dat ze een tijdschrift oppakken. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren tussen de 13 en 15 gemiddeld 3,2 uur naar video kijken. Daaronder valt alles van lineare tv, on demand via de streamingsdiensten en video via social media platforms, zoals Youtube. Ook geven ze aan in 2023 gemiddels 3,9 uur te besteden aan social media.
Als we dit vergelijken met de rest van Nederland, dan zien we dat 33% van Nederlanders gedurende de dag iets leest of doorbladert. Ongeveer 10% daarvan bestaat uit tijdschriften, volgens de cijfers van het Day in a Life Onderzoek van DPG Growth. In dit rapport keken onderzoekers naar het mediagedrag van Nederlanders. Ook bij de gemiddelde Nederlanders zijn bezigheden zijn kijken (80%) en Online actief zijn (53%) favoriet.
Activiteiten van de gemiddelde Nederlander. Bron: Day in a life onderzoek DPG Growth

Ook online magazines verliezen jonge lezers

Hoe zit het dan met de online magazines? Ongeveer één vijfde van de jongeren leest wel eens een tijdschrift online (19%). We zien dat mannen in de leeftijdsgroep 29 tot 35 jaar dit het meeste doen en dat ze dit ook veel vaker doen in vergelijking met het onderzoek in 2022. Maar als je naar de lange termijn gemiddelden kijkt, dan zie je hier ook een daling. In 2019 las 34% weleens een online magazine. In 2020 was dat 29%. En in 2022 was dit 17%. Ook hier lijken de percentages zich – na een periode van daling – te stabiliseren. Positieve uitschieter is de groei van online magazine consumptie bij mannen van 29-25 jaar.

Steeds minder jongeren lezen online magazines. Cijfers over 2019-1023

Jongeren en nieuws

eerder schreven wij al een uitgebreid artikel over de nieuwsconsumptie van jongeren. Waar halen ze hun nieuws vandaan en zijn ze bereid om daar voor te betalen. Lees dat artikel hier.

Credit: foto van Giulia Bertelli via Unsplash. Met dank aan Mediahuis, WayneParkerKent, MediaTest en DPG Growth voor de bronnen.

0 replies on “Meer dan de helft van de jongeren leest geen tijdschriften”