Zijn jongeren bereid om te betalen voor het nieuws?

jonge mediaconsumenten

Het huidige medialandschap biedt jonge mediaconsumenten veel meer keuzes dan, zeg 20 jaar geleden. De vraag of jonge mediaconsumenten bereid zijn om voor nieuws te betalen, is dus een relevante. Uit een nieuw Amerikaans onderzoek van The American Press Institute blijkt dat dit wel het geval is. Goed nieuws dus voor een duurzaamheid toekomst van het (nieuws)abonnement.

De nieuwe generatie nieuwsconsumenten waar het rapport naar heeft gekeken, bestaat uit millennials (25 tot 40 jaar) en generatie Z (16 tot 24 jaar). Het rapport ‘Funding News’ onderzocht deze doelgroepen, hun nieuwsconsumptie en hun bereidheid om te betalen voor nieuws. Er deden bijna 6000 mensen mee aan het onderzoek.

60% van jonge Amerikaanse mediaconsumenten betaalt of doneert aan mediamerken

Uit het onderzoek blijkt dat 60% van jonge Amerikaanse mediaconsumenten op de een of andere manier betalen voor de toegang tot nieuws. Deze financiële bijdrage varieert van (digitale) abonnementen, betalen voor premium content tot donaties. Hoe ouder de doelgroep, hoe groter de bereidheid is om voor nieuwscontent te betalen. In de jongste groep, generatie Z (16 tot 24 jaar), betaalt 51%. Bij jongere millennials (25 tot 31 jaar) is dat 63%. En bij oudere millennials (32 tot 40 jaar) is dat zelfs 67%.
jongeren betalen voor het nieuws

Abonnementen op kranten en contributies aan ‘content creators’

Het rapport ‘Funding news’ heeft gekeken naar de verschillende manieren waarop jonge mediaconsumenten betalen voor content. Er is niet alleen gekeken naar digitale abonnementen op nieuwsmedia, maar ook naar papieren en digitale magazines, digitale nieuwsapps, non-profit nieuwssites, e-mail nieuwsbrieven (al dan niet van onafhankelijke journalisten) en betalingen aan individuele ‘content creators’ of ‘influencers’ via bijvoorbeeld YouTube of podcasts.

Nieuwe mediaformats zijn meer in trek bij jonge mediaconsumenten

Het onderzoek kijkt ook naar de vormen van nieuws waarvoor het meest wordt betaald of waaraan het meest wordt gedoneerd. Nieuwe media formats zijn bij jonge mediaconsumenten meer in trek. Jonge Amerikanen zijn tweemaal meer bereid om te betalen voor e-mail nieuwsbrieven, videokanalen of audiocontent – vooral van onafhankelijke content creators – dan aan meer traditionele nieuwsbronnen, zoals kranten, tijdschriften en omroepen. Dat gaat om respectievelijk 47% en 22%.

Advies aan mediamerken

Het rapport bevat nuttig advies aan traditionele mediamerken om goed te kijken naar alternatieve verdienmodellen en naar alternatieve manier om te werken aan werving en retentie bij een jonge(re) doelgroepen. Nieuwsorganisaties kunnen namelijk veel leren van de aantrekkingskracht die influencers en onafhankelijke nieuws- en contentmakers hebben op jongeren en de inzet van hun kanalen. Hoewel veel generatie Z’ers en millennials betalen voor of doneren aan traditionele mediamerken, zoals kranten, tijdschriften en omroepen, hebben bijna twee keer zoveel jonge mediaconsumenten betaald of gedoneerd om content van onafhankelijke content makers te ondersteunen. Het zal traditionele mediamerken, zo stelt het rapport, goed doen om te evalueren waarom dat zo is. Of het nu ligt aan de authenticiteit van individuele makers, de formats of kanalen die ze inzetten, aan de inhoud van hun nieuwsselectie of aan de manier waarop deze ‘nieuwe’ nieuwsmerken hun content toegankelijk maken en de verdienmodellen die daarbij horen.

Hoe is de situatie in Nederland?

In Nederland bereidt NDP Nieuwsmedia, de branchevereniging van nieuwmerken een uitgebreid onderzoek voor naar de samenstelling van de Nederlandse nieuwsabonnees. In mei 2023 worden daar de eerste resultaten van verwacht. Tot die tijd moeten we het doen met onderstaande grafiek. Daaruit blijkt dat het vooral de 50+’ers te zijn die kiezen voor een krantenabonnement (al dan niet digitaal) en dat vooral de 65+’er het meest bereid is om zo’n abonnement af te sluiten. De jongere doelgroep kiest liever voor nieuwsconsumptie via sites of apps.

Het zijn vooral de 50+'ers die betalen voor het nieuws

Fotocredit: Toa Heftiba via Unsplash

0 replies on “Zijn jongeren bereid om te betalen voor het nieuws?”