Mediabedrijven zijn door Corona anders gaan denken over digitalisering

De coronacrisis heeft geleid tot digitalisering in de media

The Reuters Institute For The Study Of Journalism heeft onderzoek gedaan naar de verwachtingen van uitgevers voor het jaar 2021. Het onderzoek concludeert dat mediabedrijven anders zijn gaan denken over innovaties, online gebruikerservaringen en digitale extensies, wat voornamelijk het gevolg is van het coronavirus.

“2021 wordt een jaar van diepgaande en snelle digitale veranderingen na de schok die Covid-19 heeft veroorzaakt”, schrijft Nic Newman, Senior Research Associate en schrijver van het rapport. “De lockdown en andere beperkingen hebben oude gewoonten doorbroken en nieuwe gecreëerd, maar pas later dit jaar zullen we ontdekken hoe fundamenteel die veranderingen zijn geweest.”

Het internationale onderzoek is uitgevoerd onder zo’n 243 mensen met een media achtergrond of werkzaam in journalistiek, verdeeld over 43 landen. De meeste respondenten hebben de functie: hoofdredacteur, eindredacteur, CEO, algemeen directeur, hoofd digitaal, directeur productie of hoofd innovatie.

Pandemie zorgt voor innovatie

Uit het onderzoek blijkt dat er door het coronavirus meer focus is op innovatie. Zo zegt 76% van de respondenten dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat digitale transitie is versneld. Naast de digitalisering heeft de pandemie ook voor een aantal andere veranderingen gezorgd. Zo moest er op afstand worden gewerkt met elkaar, ontstonden er nieuwe bedrijfsmodellen en gingen mediabedrijven anders over innovatie denken.

Journalism, media, technology and the predictions for 2021

Van print naar digitaal

De coronacrisis heeft bij uitgevers voor een besef gezorgd dat er een groot belang is bij digitale abonnementen en andere vormen van lezersinkomsten. Uit het rapport blijkt dat bij de deelnemers van het onderzoek de digitale inkomsten nu de inkomsten uit print overtreffen. Een groei in deze cijfers kan, volgens het rapport, te maken hebben met een andere kijk op succes. Nieuwsmerken zijn beter in staat te focussen op het invullen van de specifieke behoeftes van het publiek. Zo zegt Lea Korsgaard, de hoofdredacteur van Zetland, een nieuwsmerk in Kopenhagen: “Bereidheid om te betalen voor nieuws bestaat niet, zou ik zeggen. Maar de bereidheid om te betalen voor gemak, nieuws dat uitgelegd wordt door mensen die ik als lezer leuk vindt, waarmee ik me verbonden voel en het gevoel erbij te horen, bestaat wel.”

Stijging online abonnementen blijkt niet genoeg te zijn

Hoewel veel nieuwsmerken een flinke stijging zien in de digitale abonnementen zal dit voor een aantal nieuwsmerken niet voldoende zijn om de daling van de printinkomsten te compenseren. Door de daling van inkomsten hebben veel nieuwsmerken ook het probleem dat zij geen nieuwe investeringen kunnen doen. ‘Met weinig geld beschikbaar voor grote nieuwe investeringen, zullen bedrijven zich waarschijnlijk concentreren op verbeteringen van bestaande producten en merken (70%) in plaats van grote innovaties te ontwikkelen of geheel nieuwe producten te maken (28%),’ stelt het rapport. Voor de merken die nu wel erg goed gaan met de online abonnementen wordt de grote vraag in het komende jaar: ‘Hoe behouden we de nieuwe abonnees die aan boord kwamen tijdens de coronacrisis?’ De conclusie van het rapport is dat e-commerce en podcasts een goede oplossing kunnen zijn om inkomsten uit te breiden, waarbij de uitgevers mogelijkheden krijgen om gebundelde print- en audio-abonnementen te creëren.

Verschuiving van inkomstenbronnen

De pandemie heeft er ook voor gezorgd dat de ongezonde afhankelijkheid van digitale reclame doorbroken moet worden. Digitale reclame wordt door participanten in het onderzoek als negatief gezien omdat het clickbait aanmoedigt, de kwaliteit vermindert en dat het een slechte gebruikerservaring creëert. Opvallend is dat display in voorgaande onderzoeken als belangrijke inkomstenbron werd gezien (81% in 2019) en nu nog maar door 66% van respondenten wordt gezien als focus. Veel nieuwsmerken geven aan meer aandacht te willen besteden aan abonnementen en minder nadruk op adverteren. “Gebruikerservaring, betrokkenheid en de levenscyclus van abonnees verbeteren”, zegt Goetz Hamann, hoofd digitale edities bij Die Zeit. Dit laat ook zien hoe belangrijk het is om inkomstenbronnen te spreiden. Hierbij noemen commerciële uitgevers in het rapport vier verschillende inkomstenbronnen die voor hen in 2021 heel belangrijk gaan worden. Deze zijn: het stimuleren van digitale abonnementen, display- en native advertising, e-commerce en evenementen.

Events: van fysiek naar online

De pandemie stelt ander eisen aan evenementen en het rapport stelt dat uitgever hun strategieën snel moeten omgooien. Nu fysieke evenementen niet mogelijk zijn, moeten activiteiten naar online worden verplaatst. Uit het rapport blijkt dat uitgevers de afgelopen maanden ontdekt hebben dat virtuele evenementen makkelijk en sneller opgezet kunnen worden. Het hebben bovendien minder kosten, er kunnen sneller grote namen aanwezig zijn en er kan meer publiek bereikt worden dan bij een fysiek evenement.

Innovatie

Veel respondenten geven aan dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat zij meer energie moeten steken in het verbeteren van gebruikerservaringen. Zo laat het onderzoek onder andere zien dat er door nieuwsmerken meer aandacht besteedt moet worden aan interactie met de lezers en de visualisatie van content, zoals het werken met video, foto, infographic en Stories. Hamann, van Die Zeit: “Nieuwsorganisaties moeten leren van digitale voorlopers in de media en de consumentenindustrie hoe ze waarde kunnen toevoegen door middel van een betere gebruikerservaring.” Veel mediabedrijven geven aan dat zij het managen van innovatie een moeilijk en frustrerend proces vinden. Uit het rapport blijkt dat uitgevers willen dat redacties wendbaar worden, dat silo’s worden afgebroken en dat er meer uit multidisciplinaire teams gehaald wordt. “Het product zal de industrie drijven, omdat we de klant in alles centraal moeten stellen”, zegt Luciano Cardoso, hoofd productie bij de krant Estadao in Brazilië. “Ik heb ooit gehoord dat content koning is, maar product is koningin en daar ben ik het echt mee eens.”

Werken op afstand

Werken op afstand is voor veel journalisten een grote uitdaging geweest. Van met grote groepen op een redactie op kantoor werken naar op afstand werken in je eigen leefomgeving. Door het werken op afstand moesten er oplossingen gezocht worden om toch met elkaar te kunnen communiceren, uit het rapport blijkt dat journalisten dit voornamelijk via Zoom en Slack doen. Deze veranderingen hebben veel redacties zowel positief als negatief ervaren. Zo zegt een van de deelnemers aan het onderzoek, iemand die verkiezingsverslag deed voor een grote Amerikaanse krant: “Ons hele team op afstand laten werken is een doorbraak geweest. Covid dwong iedereen om aan boord te komen, wat de interne communicatie, coördinatie en transparantie heeft verbeterd.”

Impact op creativiteit

Toch zien een hoop redacties ook nadelen aan het werken op afstand. Zo maakt een aantal hoofdredacteuren zich zorgen over de impact op de creativiteit van de medewerkers. Volgens het rapport komt er door de lange werkdagen en de toegenomen complexiteit een druk te staan op de medewerkers. 77% van de respondenten geeft dan ook aan dat werken op afstand het moeilijker heeft gemaakt om relaties op te bouwen en te onderhouden. Hierbij worden er ook zorgen uitgesproken over de geestelijke gezondheid van de medewerkers.

Wat te verwachten in 2021?

Het rapport concludeert dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat er een snelle verandering heeft plaatsgevonden naar een digitale wereld. De media wordt als sector uitgedaagd om snel te switchen en verschillende processen te digitaliseren. Dit heeft tot nu toe al voor een aantal voordelen gezorgd. Zo noemt het rapport bijvoorbeeld de positieve effecten van digitale samenwerkingsvormen (zoals overleg via Zoom en of Slack) en de toegenomen persoonlijke flexibiliteit voor journalisten. Door de snelle omschakeling naar de digitale wereld worden redacties bovendien uitgedaagd om te innoveren in nieuwe digitale extensies.

Tenslotte

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat de journalistiek een grote verandering heeft doorgemaakt, zoveel positief als negatief. Het wordt volgens het rapport voor veel nieuwsorganisaties een uitdaging om klanten vast te houden die steeds meer op zoek zijn naar afleiding en entertainment. Ook wordt 2021, volgens het rapport, het jaar waarin we gaan zien of de nieuwe gewoontes zullen blijven bestaan en of het ‘normaal’ ooit nog helemaal terugkeert.

Lees het hele rapport hier: Journalism, Media and Technology, predictions for 2021

Tekst: Bo van den Berg. Grafieken: Reuters Institute for the Study of Journalism, foto: Jon Tyson via Unsplash

0 replies on “Mediabedrijven zijn door Corona anders gaan denken over digitalisering”