Hoe Corona resultaten bij uitgevers beïnvloedt

Veel uitgevers in Nederland hebben roerige maanden achter de rug. Het virus dat in de wereld rondwaart, heeft niet alleen consequenties voor de manier waarop redacties werken, maar ook op de resultaten van hun onderneming. We vroegen twee groter uitgevers naar de ervaringen met Q1.

Eerder dit jaar luidden verschillende huis-aan-huisbladen al de noodklok. Ook bedrijven als NDC Media, uitgever van het Dagblad van het Noorden en Frysk Dagblad, deden een beroep op het noodfonds van het kabinet. BDU-uitgevers, gespecialiseerd in vakbladen, verklaarde liquiditeitsproblemen te hebben door het virus, vanwege het wegvallen van een groot deel van de advertentie-inkomsten.

Daling over alle lijnen

Op de vraag hoeveel advertentie-inkomsten uitgevers mislopen, antwoordt Anneliese Bergman, brand director young women en entertainment bij DPG Media (voorheen Sanoma): “De eerste twee maanden van 2020 gingen juist opvallend goed, wat betreft advertentie-inkomsten. Maar per 1 mei zien we dus indexen die 20% lager zijn. Dus dat zijn de plaatsingen voor april en de reserveringen voor de komende maanden. Online daalt ook, maar veel minder omdat sprake is van hoge
bereikscijfers online.”

Stabiele lezersmarkt

Ook bij New Skool Media staan de advertentie-inkomsten in deze periode zwaar onder druk, evenals de omzet uit events. Percentage wil uitgever Erwin van Luit liever niet noemen. Volgens Van Luit betekent dit dat er consequenties zijn voor de toekomst: “Wij zullen moeten ingrijpen in de kosten. De omzet van New Skool bestaat gelukkig voor het overgrote deel uit abonnementenomzet vanuit loyale abonnees, daar hebben we de afgelopen jaren binnen onze strategie veel nadruk op gelegd. En dat betaalt zich nu ten positieve uit. We hebben daarmee een relatief stabiele basis voor inkomsten gerealiseerd.”

Losse verkoop

Ook de losse verkoop staat wel wat onder druk bij New Skool Media. Van Luit: “Wij merken lagere omzet uit losse verkoop. Dat komt met name omdat de omzet vanuit AKO vrijwel volledig is weggevallen, en dit kanaal is voor enkele van onze titels belangrijk.” Hij doelt daarmee op de winkels van Ako die vooral via de stations en Schiphol voor veel losse verkoop zorgen. Deze omzetstroom is door de crisis helemaal stilgevallen. “We zien aan de andere kant dat bepaalde titels zoals Roots, Zin, Seasons en Vorsten het heel goed doen, en ook Elsevier Weekblad presteert in de losse verkoop de afgelopen weken beter dan de concurrentie.”

Koploper is Story

Anneliese Bergman ziet de inkomsten op de lezersmarkt juist stijgen. “We hebben een mooie start van het jaar. De oplages bleven stabiel, en vanaf het eind van Q1 zien we in de losse verkoop een uplift bij een aantal merken. Met name de weekbladen doen het goed. Waarbij Story een uitschieter is.”

Zomervakantie

Zowel DPG media als New Skool Media bereiden zich voor op een jaar waarin Corona nog altijd de scepter zal zwaaien over maatschappij en economie. Een tijd waarin veel Nederlanders zich thuis zullen moeten vermaken.
Slimme uitgevers zullen dus scenario’s op de plank hebben voor de nabije toekomst, die weliswaar zijn ingesteld op minder omzet, maar des te meer op engagement met consumenten. Bergman: “Wat kunnen wij voor de consumenten betekenen als we in de zomervakantie aan huis gebonden zullen zijn? Die vraag hebben we intern gesteld. En daar komen prachtige nieuwe initiatieven uit, zowel in print maar zeker ook in online”, aldus Bergman. Zo kondigde Libelle deze week aan de om van de Zomerweek een virtueel feestje te maken.

Aanpassingsvermogen

Ook New Skool Media richt de blik vooruit. Van Luit: “We hebben een scenario voor 2020 gebouwd uitgaande van de lagere omzet waarbij we aanpassingen binnen onze kosten maken. Hiermee houden we ons bedrijf gezond.”

Het advies van Van Luit is een goede. De Corona-crisis zal veel van uitgevers vragen. Zeker van uitgever die de afgelopen jaren – sinds de structurele daling van zowel lezers- als advertentiemarkt – al worstelden om hun begrotingen sluitend te krijgen. Het wegblijven van adverteerders is nu in de crisis dan misschien een tijdelijke dip, maar advertentie-inkomsten voor print dalen al jaren achterelkaar structureel en dat zal met de toenemende digitale concurrentie niet op korte termijn veranderen. Datzelfde geldt voor de dalende oplages. De crisis laat toch maar zonneklaar zien dat het hebben van flexibiliteit, creativiteit, innovatiekracht en aanpassingsvermogen in tijden van crisis – tijdelijk of structureel – een belangrijke vereiste is.

 

0 replies on “Hoe Corona resultaten bij uitgevers beïnvloedt”