Mercurs 2021 gaan niet door

Mercur 2020 Magazine Media Associatie

De jaarlijkse Mercur-uitreiking, dé vakprijzen voor de magazinebranche met het daarbij horende tijdschriftengala, gaan dit jaar niet door. De reden is dat de organisator, branchevereniging Magazine Media Associatie (MMA) bezig is de interne koers te hernieuwen.

Alle bestaande MMA-activiteiten worden op dit moment tegen het licht gehouden en zullen op basis van het nieuwe beleid worden vernieuwd. Dit heeft ook gevolgen voor de jaarlijkse Mercurs-uitreiking. De MMA stelt in een persbericht het volgende: ‘De veranderende magazine mediabranche vraagt niet alleen aanpassingen van de uitgevers, maar ook van hun brancheorganisatie. Een gezonde branche is voor de positie van de leden van groot belang.’

Uitslag ledenenqûete branchevereniging

De branchevereniging hield onlangs een enquête onder de leden, vooral de grote uitgevers in Nederland. Zij gaven tevens aan behoefte te hebben om samen te werken aan kansen en uitdagingen in de komende jaren. ‘Een mooie basis voor een krachtige toekomstige rol van de MMA voor al haar leden’, volgens MMA-voorzitter Luc van Os. Hij gaat met zijn bestuur werken aan een nieuw strategisch beleidsplan. De nieuwe MMA-koers zal, na akkoord door de Algemene Ledenvergadering in december, vanaf januari 2022 in uitvoering worden gebracht.

Nieuw concept Mercurs in 2022

MMA-directeur Harriët Schrier: ‘In de 23-jarige traditie van de Mercurs lassen we dit jaar een pauze in, om in 2022 een nieuw concept te presenteren dat qua invulling volledig aansluit bij de innovatieve ontwikkelingen in onze branche. We blijven ons mooie vak zeker vieren met alle toegewijde makers’.

0 replies on “Mercurs 2021 gaan niet door”