Herziene, tweede druk van Content Playbook nu verkrijgbaar

Content Playbook heeft een tweede, herziene druk. Het boek is de handleiding voor het maken van een crossmediale formule en werkproces

Content Playbook is nu verkrijgbaar in een tweede, herziene druk. Het boek is een handzame leidraad voor redacties voor het opstellen van een crossmediale formule. De eerste druk, die in 2019 verscheen, was geheel uitverkocht.

Auteur Carolien Vader legt in het voorwoord van Content Playbook uit waarom het zo belangrijk is dat redacties van mediamerken of werkzaam in communicatie en content marketing werken met goede content strategieën en -formules. En dat deze plannen zijn aangepast aan het huidige medialandschap. “Ik werk al bijna 25 jaar in de media. De laatste helft als consultant voor redacties, uitgevers en in content marketing. Daar waar ik over de vloer kom, vraag ik vaak – ter voorbereiding voor het adviestraject – naar plannen, formules en strategieën. En dan blijft het vaak stil.”

Varen op buikgevoel

Volgens Vader werken veel redacties zonder een gedegen strategie. “Of met een document dat jaren geleden (rond de lancering) is opgesteld door voorgangers of uitgevers. Soms ligt het stof te vergaren op een plank of in een bureaula. Formules die ouder dan 10 jaar zijn, voldoen sowieso niet meer. Het medialandschap is zo drastisch veranderd, en in het kielzog ook de mediaconsument. Deze plannen zullen dus moeten worden herzien”, vindt Vader.

Praktische handleiding voor redacties

Carolien Vader hoopt dat het Content Playbook de definitieve handleiding gaat worden voor redacties, uitgevers, mediamakers en content marketeers. Het boek geeft ook advies over hoe je om moet gaan met het groeiend aantal kanalen waarover uitgevers kunnen beschikken en de manier waarop je een crossmediaal werkproces inricht voor redacties.

Vernieuwde aanpak redactionele workflow

Content Playbook bestaat uit theorie en opdrachten. In 10 stappen brengt dit boek je tot een werkbaar, logisch en goed uitgedacht plan voor betere strategische en redactionele keuzes. “Dit zo snel veranderende medialandschap vraagt om een vernieuwde aanpak van de redactionele workflow. En daarom is het belangrijk om niet alleen de strategische kaders en de kanaalstrategie te herzien maar ook de manier waarop ze worden uitgevoerd”, aldus Vader.

Bestel Content Playbook hier

Tekst: Tessa Houben

0 replies on “Herziene, tweede druk van Content Playbook nu verkrijgbaar”