Jongeren en tijdschriften: gebruik neemt af

jongeren lezen minder print

Ongeveer de helft van jongeren lezen tijdschriften. Zowel op papier als online. Het gebruik van tijdschriften onder jongeren neemt wel af, zo blijkt uit onderzoek.

Uit het Grote Jongeren Onderzoek 2020 van Mediatest en WayneParkerKent blijkt dat jongeren nog steeds geïnteresseerd zijn in print. Er is gekeken naar twee doelgroepen: Generatie Z, jongeren t/m 24 jaar en Millennials, jongeren tussen de 25 en 40 jaar. Deze groepen vertegenwoordigen grofweg de jongste helft van mediaconsumenten in Nederland (waar de gemiddelde leeftijd van mannen 40 en vrouwen 41,5 jaar is).

jongeren lezen tijdschriften 2019-2020

Gebruik print onder jongeren afgenomen

Uit de cijfers uit bovenstaande grafiek blijkt dat 44% van jongeren onder de 24 jaar (Gen Z) en 58% van jongeren tussen de 25 en 40 jaar (Millennials) weleens een geprint tijdschrift leest. Voor beide groepen geldt dat vrouwen dit een stuk vaker doen dan mannen:

Jongeren die tijdschriften lezen op papier:

  • Doelgroep tot 24 jaar

Mannen: 32%
Vrouwen: 56%

 • Doelgroep van 25 – 40 jaar
  Mannen: 51%
  Vrouwen: 66%

Dit percentage ligt fors lager dan in 2019. Toen was er sprake van een groter gebruik van print onder jongeren: 58% van Gen Z en 69% van Millennials gaven in het onderzoek van 2019 aan print te lezen.

Tijdschriften online

Een op de drie jongeren (28%) leest weleens een tijdschrift online. Voor beide doelgroepen ligt dit percentage aanzienlijk lager dan vorig jaar.

Jongeren die tijdschriften online lezen

 • Doelgroep tot 24 jaar: 24%
 • Doelgroep 25-40 jaar: 33%

Helemaal geen print

Uit het onderzoek blijkt een deel van jongeren helemaal niet in contact te komen met tijdschriften. Bijna de helft (46%) van Gen Z en een derde van de Millennials (33%) geeft aan helemaal geen tijdschriften te lezen. Ook hier geldt: voor beide groepen zijn het de mannen die vaker aangeven geen tijdschriften te lezen dan vrouwen

Jongeren die geen tijdschriften lezen:

 • Doelgroep tot 24 jaar
  Mannen: 59%
  Vrouwen: 34%
 • Doelgroep 25 – 40 jaar
  Mannen: 41%
  Vrouwen: 24%

Abonnementen en losse verkoop

Aan de jongeren die geregeld tijdschriften lezen, is gevraagd of zij losse nummers kopen of een abonnement hebben. Ongeveer een op de vijf jongeren heeft een abonnement op één of meerdere tijdschriften. Meer dan de helft geeft aan weleens een tijdschrift in de winkel te kopen. Deze percentages liggen lager dan in 2019. 28% van jongeren die wel bladen lezen, geeft aan ze niet zelf te kopen.

Doelgroepen met een abonnement:

 • Jongeren tot 24 jaar: 23%
 • Jongeren tussen 25 – 40 jaar: 19%

Doelgroepen losse verkoop:

 • Jongeren tot 24 jaar: 50%
 • Jongeren 25 – 40 jaar: 61%

Wel lezen niet kopen:

 • Jongeren tot 24 jaar: 31%
 • Jongeren 25 – 40 jaar: 26%

Online concurrentie is groot

De onderzoekers van Mediatest en WayneParkerKent vroegen waarom jongeren geen tijdschriften lezen. De voornaamste reden is dat jongeren goed in staat zijn om de informatie die ze nodig hebben via andere kanalen te vinden. Ook zegt bijna de helft van de jongeren geen interesse te hebben in het lezen van magazines of tijdschriften te duur vinden.

Leestijd neemt af

Uit ander onderzoek, blijkt dat ook de leestijd onder jongeren flink aan het dalen is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde onlangs het onderzoek, getiteld Media:Tijd. Daaruit blijkt dat vooral de leestijd onder doelgroepen achteruit gaat. Hierin wordt gemeten alle leesactiviteiten van consumenten in de vrije tijd op een dag. Dus naast tijdschriften is dat ook het lezen van boeken, kranten en post. De teruggang van leestijd geldt niet alleen voor een jongere doelgroep, maar over de gehele linie.

leestijd daalt onder mediaconsumenten

Er hebben ruim 3000 jongeren meegedaan aan het Grote Jongeren Onderzoek 2020.
Foto van Crew on Unsplash

0 replies on “Jongeren en tijdschriften: gebruik neemt af”