Onderzoek 2015: Bladen op Facebook

Voor veel magazines is een aanwezigheid op Facebook niet meer weg te denken. Logisch: je wilt als mediamerk daar zijn waar veel lezers zich bevinden. Bijna alle Nederlandse tijdschriften gebruiken Facebook als middel om content te verspreiden, lezers naar de site te halen en interactie te hebben met de doelgroep. Op basis van een uitgebreide analyse blijkt dat met deze activiteiten wisselende successen worden geboekt.

Facebook in Nederland kent 9,4 miljoen gebruikers, waarvan 6,6 miljoen het social medium dagelijks gebruikt. Interactie met lezers is voor veel mediamerken van levensbelang. Bij ongeveer een derde van de onderzochte mediamerken geldt dat het bereik op Facebook de papieren oplage inmiddels overstijgt. Via Facebook komt bovendien gemiddeld 75% tot 95% van alle lezers naar de website van een magazine. Wie voor z’n advertentie-inkomsten afhankelijk is van een groot online bereik, kan dus niet zonder Facebook.

En hoe doen de bladen het in 2015?

In september 2013 deden we een onderzoek naar de resultaten van Facebook activiteiten van verschillende mediamerken. In dat onderzoek keken we naar interactie, frequentie en de hoeveelheid volgers en vergeleken dat met van het betaalde bereik van de bladen.

Conclusies 2013

Uit het eerste onderzoek trokken we een aantal conclusies. Zoals: nieuwkomers lijken het beter te doen dan langer bestaande magazines. Mode is populair op Facebook en roddel blijft achter. De belangrijkste conclusies zijn dat de populariteit van het mediamerk in print niets zegt over de populariteit op Facebook.

Resultaten 2015

De cijfers over 2015 laten niet een drastisch ander beeld zien. Alle Nederlandse magazines hebben in de afgelopen anderhalf jaar veel meer volgers vergaard. Hieronder staan twee grafieken, waarop je data ziet over prestaties van Nederlandse magazines op Facebook in juni 2015. Bereikgegevens van de mediamerken komen via het HOI (bereikcijfers print over 2014). Gegevens over de hoeveelheid volgers (likes) zijn gegenereerd via de IPM-calculator van Pixelfarm. Deze cijfers zijn gemeten in de eerste week van juni 2015.

Bladendokter_bereik-print-en-facebook-2015
In bovenstaande grafiek zie je dat ongeveer een kwart van de gemeten magazines inmiddels een groter bereik hebben op Facebook, als je dat vergelijkt met het bereik in print. Dat geldt vooral voor mediamerken als: Panorama, LINDA., Voetbal International, Psychologie Magazine, National Geographic, Cosmopolitan, Vogue, Delicious, Grazia, Vogue, Flow en Elle.

Groei_bereik-bladen-Facebook_2013-2015_Bladendokter

Grootste mediamerken
In deze grafiek staat de ontwikkeling van de hoeveelheid volgers van Nederlandse mediamerken op Facebook. De grootste mediamerken op Facebook in juni 2015 zijn:  1: Panorama, 2: LINDA., 3: Voetbal International, 4: Donald Duck, 5: Elle, 6: Vogue, 7: Libelle, 8: Psychologie Magazine, 9: Cosmopolitan, 10: National Geographic, 11: Flow en 12: Margriet. Je ziet bij alle mediamerken in deze top 12 een grote inzet op online en social media, zoals bij LINDA. die in september 2013 een nieuwssite lanceerde.

Alle media merken groeien
Je ziet duidelijk dat alle Nederlandse magazines op Facebook meer bereik hebben dan in 2013. Het gemiddelde bereik van de gemeten mediamerken is gegroeid van 20.801 naar 69.809 volgers, een toename van 236%. Sommige merken groeien aanzienlijk sterker dan anderen. Zet dat af tegen een afname van het bereik op papier.

Grootste groei volgers
De grootste groeiers in bereik op Facebook ten opzichte van de cijfers uit september 2013 zijn: 1: Panorama (+900%) 2: Cosmopolitan (+740%), 3: Donald Duck (+597%), 4: National Geografic (+515%) en 5: LINDA. (+509%).

Laagste groei volgers
De magazinemerken met de laagste groei zijn: 1: Nieuwe Revu (11%), 2: Vriendin (+37%), 3: Veronica Magazine (+44%), 4: Vrouw (+46%) en 5: Viva (+51%).

Benchmark
De gemiddelde groei in volgers tussen september 2013 en juni 2015 is 236%. Alle bladen die daarboven scoren, groeien dus harder dan gemiddeld. Alle bladen die het minder doen, lopen dus gemiddeld achter.

Conclusies bereik

Kun je uit deze cijfers de conclusie trekken dat sommige onderwerpen of doelgroepen zich beter lenen voor social media dan anderen? Nee! Juist door het grote contrast tussen vergelijkbare titels laat zien dat succes op social media een kwestie is van investeren. Neem Panorama en Nieuwe Revu. Het eerste blad is een van de grootste mediamerken op Facebook. De tweede de op drie na kleinste. Panorama is de grootste groeier (+900%) in volgers. Nieuwe Revu de kleinste (11%). Beide bladen bedienen een vergelijkbare doelgroep en leunen op vergelijkbare imago’s.
Nog een voorbeeld: Cosmo en Viva. Ook bladen die zich redelijk op dezelfde doelgroep en inhoud richten. Cosmopolitan doet het goed, groeit hard en heeft een duidelijk beleid voor Facebook. Viva blijft op alle fronten achter.

Contentstrategie

Je ziet dat veel magazines de afgelopen tijd intensief zijn gaan investeren in een goede contentstrategie voor online en social media. LINDA. startte in september 2013 met een nieuwssite, Libelle lanceerde onlangs de Libelle Daily, een online magazine met dagelijks nieuwe updates. National Geografic stak zich onlangs in een geheel vernieuwd online jasje. En Elle en Cosmo verhoogde de berichtgeving online drastisch en brengt nu ongeveer 30 updates per dag over mode, lifestyle en vooral veel celebs, een speelveld dat vooral de traditionele roddelbladen laten liggen.

  • Het bereik van Nederlandse mediamerken op Facebook is gemiddeld gestegen met 236%
  • Panorama groeide het hardst met een stijging in volgers van 900%
  • Nieuwe Revu daalde het minst met slechts 11%
  • Bladen met een goede contentstrategie op Facebook zien dat terug in de resultaten

Lees ook het tweede deel van het onderzoek: Hoe doen de magazines het op Facebook als je naar engagement kijkt?

0 replies on “Onderzoek 2015: Bladen op Facebook”