Nieuwe richting brancheorganisatie MMA

tijdschriften

De Magazine Media Associatie (MMA) gaat zich in 2022 meer bezighouden met complexe maar ook kansrijke ontwikkelingen die op de magazine mediabranche afkomen. Daarin staat kennisdeling centraal over verschillende thema’s zoals nieuwe businessmodellen, succesvolle producten en innovaties voor uitgevers van magazinemerken en hun consumenten. Ook de intensivering van belangenbehartiging en lobby zijn issues die hoog op de MMA-agenda staan de komende jaren.

In voorbereiding op de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de MMA is een inventarisatie onder de leden gehouden. Hierbij is feedback gevraagd op de huidige rol van de MMA en welke positie en activiteiten de leden de komende jaren (2022-2025) van hun brancheorganisatie wensen. De input van de leden vormden de basis voor het bestuur voor de formulering van de visie, missie en speerpunten voor de komende jaren. De Algemene Ledenvergadering van de MMA heeft het nieuwe strategisch beleidsplan van hun brancheorganisatie met algemene stemmen aangenomen.

Speerpunten MMA

Naast de core business die tot de brancheorganisatie behoort (o.a. informatieverzameling, communicatie, belangenbehartiging, reglementering) zijn strategische speerpunten benoemd. Het belangrijkste speerpunt vormt het onderling delen van kennis en ervaring die aansluit op de dagelijkse praktijk. Dit alles ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe omzet en nieuwe businessmodellen. Denk hierbij aan kennisdeling op het vlak van marketing, distributie, vormgeving en sales. Maar ook het delen van informatie op het gebied van events, e-commerce, data, digitale abonnementen en podcasts is van belang. Voor specifieke onderwerpen zal externe expertise worden ingezet.

Sector volop in ontwikkeling

Daarnaast worden vanuit de MMA succesvolle producten en innovaties van de leden onder de aandacht gebracht om de impact ervan te vergroten bij de consument en stakeholders. Hiermee wordt getoond dat de sector volop in ontwikkeling is en zich voortdurend weet te vernieuwen.

Impact van ontwikkelingen

De MMA zal zich tevens sterker gaan inzetten op het signaleren van, en het informeren over marktverstorende ontwikkelingen in het medialandschap. De leden worden geïnformeerd over de impact van deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan. De MMA kan hierbij ondersteuning bieden of expertise inhuren. De huidige belangenbehartiging, gericht op het beheersen van de kosten, wordt belangrijker en zal, evenals de lobby-inspanningen, worden geïntensiveerd.

0 replies on “Nieuwe richting brancheorganisatie MMA”