Nieuwe hoofdredacteur verlegt koers Opzij

OpzijIrene de Bel (36) wordt de nieuwe hoofdredacteur van Opzij. Daarmee slaat het maandblad een andere pad in, weg van het feminisme en de negatieve opinie.

Irene de Bel was eerder hoofdredacteur van New Scientist en werkte op de internetredactie van Het Parool. Ze is getrouwd en ‘bakfiest-moeder’ van twee kleine kinderen. Het nieuws over haar nieuwe aanstelling werd aangekondigd in De Wereld Draait Door. In het programma vertelde Irene dat het blad een andere koers inslaat. “Opzij moet een blad worden voor werkende moeders met jonge kinderen, en over de kansen die er voor deze groep liggen.”

Negatief Toontje

Irene is terecht van mening dat feminisme ook mee moet met veranderende tijden en dat de nadruk in Opzij voorheen te veel lag op moralisme. “Het blad heeft een negatief toontje en wordt vaak beticht van gezeur. Dat moet eruit”, vindt ze. Volgens Irene is het tijd voor positiviteit en optimisme. Immers, een ge-emancipeerde doelgroep is goed op de hoogte van inkomensverschillen en ongelijke kansen. Die hoef je dat niet nog eens te benadrukken. Opzij zal zich onder haar leiding meer richten op werkende moeders

De  campagne van Women Inc. vraagt aandacht voor het loonverschil tussen mannen en vrouwen.
De campagne van Women Inc. vraagt aandacht voor het loonverschil tussen mannen en vrouwen.

Esta, Lof en Women Inc.

Daarmee stapt Opzij met één been in het gat dat is ontstaan door het wegvallen van Esta. Dit blad beoogde een vrouwenblad te maken voor hoogopgeleide vrouwen met een iets serieuzere toon dan bijvoorbeeld Viva of Flair. Esta stopte vorig jaar.
Opzij zal met de nieuwe opzet concurrentie vinden van  Lof, een magazine dat juist gaat over kansen voor werkende moeders. Lof combineert het uitgeven van een blad met een sterke lobby, trainingen en seminars over diversiteit op de werkvloer en de voordelen van vrouwelijk leiderschap. Ook de community Women Inc. gaat over deze thematiek. Deze organisatie trok aan het begin van het jaar veel aandacht door de campagne rondom gelijke lonen voor mannen en vrouwen.

Gelijke kansen

Op de site van Opzij schrijft de nieuwe hoofdredacteur: “Ik ben mijn voorgangers, zoals Joke Smit en Hedy d’Ancona, heel dankbaar voor de strijd die zij hebben geleverd omdat ik daardoor nu fulltime kan werken en tegelijkertijd een gezin kan hebben.
In Nederland zijn gelijke kansen voor mannen en vrouwen wettelijk het best geregeld, maar de praktijk blijft weerbarstig. De huidige generatie vindt het vanzelfsprekend dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben. Tegelijkertijd verdienen vrouwen 20% minder dan mannen, en is slechts de helft van de vrouwen financieel onafhankelijk. CEO’s roepen al jaren dat er meer vrouwen in de top nodig zijn. Vrouwen doen het qua opleiding beter dan mannen, maar het percentage vrouwelijke hoogleraren is bedroevend.”

“Het wordt tijd dat vrouwen hun kansen pakken en dat de maatschappij ook echt de mogelijkheden daarvoor creëert. De tijd van vingerwijzen is voorbij en het gaat nu er om dat vrouwen hun kansen nemen. Daarbij past Opzij, dat vanuit een feminiene en niet per definitie vanuit een feministische invalshoek schrijft. Opzij wil vrouwen inspireren om hun eigen ambities te volgen, wat die ambitie ook is. En duidelijk maken hoe de maatschappij daar meer open voor kan staan.”

0 replies on “Nieuwe hoofdredacteur verlegt koers Opzij”