JAN Magazine viert het 150ste nummer met een goed doel

Jan 15ste Nummer

Op 16 april viel bij abonnees de 150ste JAN op de mat, twee dagen later ligt het feestnummer in de winkels. We spraken hoofdredacteur Esther Goedegebuure. Ze vertelt over het bijzondere jubileumnummer dat staat gepland. En de boodschap die de jarige JAN graag wil delen.

“Het is heel gebruikelijk om in een jubileumnummer terug te blikken of je hoogtepunten te benoemen. Maar dat wilden we niet. In plaats van aandacht vragen voor ons eigen merk wilden we liever aandacht geven aan mensen die het écht verdienen. Die zich op zo’n bijzondere manier inzetten voor een ander, dat ze een podium verdienen.”

Positieve gedachte

JAN koos voor het thema nieuwkomers. “Er is een grote behoefte in deze tijd om goed te doen. We hebben het jubileumnummer van JAN met 50 pagina’s uitgebreid om 150 mensen in de picture te zetten die op het gebied van nieuwkomers en vluchtelingen geweldige dingen teweeg hebben gebracht. Ook lichten we in dit nummer deze thematiek wat verder uit, met als doel lezers mee te nemen in de positieve gedachte van verbinding en saamhorigheid.”

Nee, niet het zoveelste glossy-champagne-diner

The Refugee Company

JAN vierde z’n jubileum op 16 april op gepaste wijze. “Nee, niet het zoveelste glossy-champagne-diner. We hebben 150 van onze beste relaties op een diner bij ‘A Beautiful Mess’ in de Bijlmer Bajes getrakteerd. Dit restaurant is een initiatief van The Refugee Company en helpt vluchtelingen sociaal en economisch zelfstandig te worden door ze werkervaring op te laten doen, door ze bekend te maken met de Nederlandse taal, sociale vaardigheden en werkmentaliteit. Zo leveren ze een succesvolle bijdrage aan integratie en daarmee is dit een fantastisch initiatief dat we van harte ondersteunen.”

KAN magazine 15ste nummer in het teken van vluchtelingen

Hartverwarmende avond

Het werd een hartverwarmende avond. Heerlijk eten uit het Midden-Oosten en Afrika, optredens en sprekers. Hadewych Minis zong samen met een Gospel koor. Sprekers – bijna allemaal vluchtelingen of nieuwkomer – spraken over hun projecten in Nederland en de sterke wil die bij veel nieuwkomers leeft om echt iets bij te dragen aan hun nieuwe maatschappij. De avond werd ludiek gestart. Alle gasten moesten een deel van de Nederlandse inburgeringscursus invullen (dat is moeilijker dan het lijkt). En hartverscheurend afgesloten met een korte documentaire van een Syrische filmmaker over de verwoesting van haar jeugd en de weerstand tegen het slachtofferschap.”

Nederland polariseert en verruwt

Goedegebuure schreef vlak voordat het nummer naar de drukker ging haar voorwoord. Het was de avond van de provinciale Verkiezingen en de winst van Forum voor Democratie. “Dat was een bizarre gewaarwording. Terwijl iedereen in verwarring was wilde ik een voorwoord schrijven over positiviteit en hoop. Je kunt je soms niet aan de indruk onttrekken dat de samenleving polariseert en verruwt. Maar er zijn nog steeds genoeg mensen die juist opzoek zijn naar verbinding en daar actief een positieve bijdrage aan willen leveren. Als redactie van JAN voelen wij ons aangetrokken tot dit soort maatschappelijke relevante thema’s. Daarom zetten wij met dit 150ste jubileumnummer deze 150 mensen in het zonnetje. Het zijn de mensen die in Nederland het licht aansteken, in plaats van Nederland weer in het donker zetten. Daarmee voegen we daad bij woord. JAN is per slot van rekening de glossy die je raakt.”

0 replies on “JAN Magazine viert het 150ste nummer met een goed doel”