PWC: uitgevers blijven het de komende 5 jaar moeilijk houden

PriceWaterhouseCoopers lanceerde deze week de Entertainment en Media Outlook for the Netherlands 2016 – 2020, een kijkje in de toekomst voor het Nederlandse medialandschap. Uit de cijfers van PWC blijkt dat print de komende jaren blijft krimpen en dat Nederlanders in toenemende mate hun media en entertainment digitaal consumeren.

Tijdschriften

Het is slecht nieuws voor print. De markt voor tijdschriften zal blijven krimpen. PWC berekent de inkomstendaling voor de komende 5 jaar op gemiddeld 3,3%. De daling is berekend over verschillende inkomsten: print advertenties zakken van €295 miljoen naar €195 miljoen. Inkomsten uit verkochte oplage dalen van: €275 miljoen naar €225 miljoen euro. Het lukt uitgevers maar mondjesmaat om papieren abonnementen om te zetten in digitale. De inkomsten voor digitale abonnementen groeien van €11 miljoen in 2015 naar €29 miljoen in 2020.

De markt voor tijdschriften daalt 2016-2020

Kranten

De markt voor kranten is iets minder slecht af. De komende 5 jaar krimpt deze markt met gemiddeld 1,9%. Ook hier krimpen vooral de advertentie-inkomsten voor print: van €218 naar €134 miljoen euro. De verkochte papieren oplage daalt weliswaar van €770 miljoen naar €628 miljoen, maar de verkochte digitale oplage ziet een stijging van €95 naar €201 miljoen euro.

d

De Consument

De overstap van de consument van print naar online zal de komende jaren doorzetten. Zeker bij een jonge doelgroep speelt print geen grote rol meer in media- en entertainment consumptie. Consumenten uitgaven verschuiven van print naar online. Ook in de keuze van devices zie je een groei in het gebruik van vooral de mobiel bij een jongere doelgroep.

Media gebruik doelgroepen

Consumentenuitgaven media en entertainment

De adverteerder

Waar de aandacht van de consument gaat, volgend de adverteerders. Steeds meer advertentie-uitgaven worden besteed aan online. De uitgaven voor print dalen en zullen – volgens de berekeningen van Pwc – in 2019 minder zijn dan de advertentie-uitgaven aan online.

advertent uitgaven online versus print

Dit onderzoek komt in grote lijnen overeen met de ‘Global Media Report’ van McKinsey. Daarin werd het kantelpunt, waarin consumenten meer geld uitgeven aan (de toegang tot) digitale media ten opzichte van traditionele al eind dit jaar verwacht. Meer lezen over dit onderzoek? Lees de Entertainment en Media Outlook for the Netherlands 2016 – 2020 online.

Lees ook ons visieverhaal, getiteld: Is er een toekomst voor print? Nee, tenzij…

0 replies on “PWC: uitgevers blijven het de komende 5 jaar moeilijk houden”