Crossmediale mindset in 2019

media in 2019

Je zult het vandaag meerdere keren hebben gezegd: ‘Gelukkig Nieuwjaar’. Hoe krijg je geluk in dit nieuwe jaar voor jouw mediamerk? Dat gaat lastig worden. Het wordt wederom een onstuimig jaar voor media.

Veel uitgevers gaan de impact van digitalisering voelen. Commercie, dienstverlening en media digitaliseren in rap tempo. Activiteiten van uitgevers worden steeds beter meetbaar en dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Daarnaast verandert de consument door een steeds betere digitale ervaring. Ze worden kritischer en verwachten dat media snel, foutloos en optimaal functioneren. De ervaring bij de voorlopers zet de standaard en legt de lat voor anderen steeds hoger.

Invloed verschuift

Ook in 2019 navigeren we in dit vak steeds verder weg van het uitgeversmonopolie dat ooit was. De hoeveelheid content van producerende consumenten overstijgt het aandeel van mediamerken vele malen. De invloed verschuift van merken naar mensen en van de massa naar de niche. In dit speelveld ligt de nadruk vooral ook op de kwaliteit van de distributie en niet langer alleen op de kwaliteit van de content.

Impact van verandering

De grootste bedreigingen voor mediamerken in 2019? Relevantie, vind- en zichtbaarheid, retentie, engagement, onderscheidend vermogen en het Don Quichote-gevecht met Amerikaanse Tech-reuzen. Goede voornemens in 2019 zouden moeten beginnen bij het accepteren van bovenstaande ontwikkelingen, het besef dat de veranderingen in dit turbulente medialandschap maar doorrazen en dat deze veranderingen consequenties hebben.

Het medialandschap in 2019

Ik wens uitgevers en redacteuren in 2019 dus veel geluk, wijsheid en daadkracht toe. En dat wil ik doen met onderstaand advies op het medialandschap anno nu:

  • Content is niet langer vanzelfsprekend een winstgevende commodity
  • Elke uitgever is tegenwoordig een ICT-bedrijf
  • Redacties moeten meten of hun werkzaamheden het gewenste effect bereiken
  • Er is meer content dan we met z’n alle kunnen consumeren en dat je moet opereren in een markt van overvloed en niet langer schaarste
  • Het is digital first
  • Print is in deze markt een heel ander product geworden
  • Verandering is een constante
  • Niet langer redt de grootste of de rijkste het, maar diegene die zich het beste en het snelst kan aanpassen

Ik kom zo veel redacties tegen die al jaren aan het watertrappelen zijn in de digitale draaikolk en maar niet willen leren zwemmen.

Innoveren

Moet je als uitgever dan mee in alle nieuwe innovaties die zich het afgelopen jaar hebben aangediend? VR, voice, video? Moet je je als hongerige honden storten op alle technische nouveautés? Nee. Innoveren is duur, risicovol en ingewikkeld. Zeker als de innovatie niet goed is doordacht (bemenst en gefinancierd) en onderdeel uitmaakt van een groter plan. Oh… Over het maken van plannen gesproken. In een medialandschap dat als maar in verandering is, is het maken van grote, meeslepende lange termijn operaties ondoenlijk. Veranderen gaat iteratief, kleine stappen per keer, constant aan de knoppen blijven draaien. Maar wel met een duidelijk doel voor ogen.

Stip op de horizon

Mijn ‘beste wensen’ voor de mediabranche in 2019 is om te stoppen met aanmodderen. Om digitalisering serieus te nemen en aan te pakken. Ik kom zo veel redacties tegen die al jaren aan het watertrappelen zijn in de digitale draaikolk en maar niet willen leren zwemmen. Ik ken zo veel uitgevers die werken zonder strategie, zonder stip aan de horizon, zonder kennis en visie over dit huidige medialandschap. Ik hoor zoveel verhalen van enthousiaste, creatieve en innovatieve vakgenoten, die in hun werk worden tegengewerkt omdat hun expertises niet gehoord, gedeeld of begrepen worden.

Laat 2019 het jaar zijn waarop we pas op de plaats maken en echt gaan nadenken over wat we doen als branche, waar onze kracht en onderscheidende vermogen liggen en hoe onze werkzaamheden van waarde zijn voor anderen.

Gelukkig Nieuwjaar
Carolien Vader

 

Photo by Kristopher Roller on Unsplash

Bladendokter masterclass crossmediale strategie blok

0 replies on “Crossmediale mindset in 2019”